معنی و ترجمه کلمه aeolus به فارسی aeolus یعنی چه

aeolus


رب النوع باد،پادشاه تسالى يونان
علوم نظامى : نوعى راکت صوتى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها