معنی و ترجمه کلمه aerating agent به فارسی aerating agent یعنی چه

aerating agent


هوادهنده
عمران : ماده اى که به بتن اضافه ميشود تا توزيع حبابهاى هوا را در بتن يکنواخت نمايد و اثر ان ازدياد مقاومت در مقابل يخبندانهاى سخت ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها