معنی و ترجمه کلمه aeration به فارسی aeration یعنی چه

aeration


هوا دادن به مايعات
علوم مهندسى : در مجاورت هوا قرار دادن
عمران : تهويه
زيست شناسى : هوادهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها