معنی و ترجمه کلمه aerial burst به فارسی aerial burst یعنی چه

aerial burst


ترکش هوايى
علوم نظامى : انفجار هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها