معنی و ترجمه کلمه aerial line به فارسی aerial line یعنی چه

aerial line


علوم مهندسى : خط هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها