معنی و ترجمه کلمه aerial reconnaissance به فارسی aerial reconnaissance یعنی چه

aerial reconnaissance


علوم نظامى : شناسايى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها