معنی و ترجمه کلمه aerification به فارسی aerification یعنی چه

aerification


تهويه ،هوا دادن ،هوا خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها