معنی و ترجمه کلمه aerocartograph به فارسی aerocartograph یعنی چه

aerocartograph


وسيله تهيه نقشه از روى عکس هوايى
علوم نظامى : دستگاه برجسته بين مخصوص تهيه نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها