معنی و ترجمه کلمه aerogramme به فارسی aerogramme یعنی چه

aerogramme


نامه ء هوايى ،نامه ء مخصوص پست هوايى ،هوانامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها