معنی و ترجمه کلمه aeroneurosis به فارسی aeroneurosis یعنی چه

aeroneurosis


(طب )اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحريک و هيجان(مانند التهاب و دل درد واسهال و غيره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها