معنی و ترجمه کلمه aestivation به فارسی aestivation یعنی چه

aestivation


نهاد،(ج.ش ).تابستان گذرانى ،رخوت تابستانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها