معنی و ترجمه کلمه affect display به فارسی affect display یعنی چه

affect display


روانشناسى : نمايش عاطفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها