معنی و ترجمه کلمه affectability به فارسی affectability یعنی چه

affectability


انفعال پذيرى
روانشناسى : عاطفى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها