معنی و ترجمه کلمه affiliation به فارسی affiliation یعنی چه

affiliation


وابستگى ،پيوستگى ،خويشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها