معنی و ترجمه کلمه age به فارسی age یعنی چه

age


خستگى ،کهنه کردن ،سرد و سخت کردن فولاد،رده بندى سنى اسبها، : )n.(عمر،پيرى ،سن بلوغ ،رشد(با)of ،دوره ،عصر : )vt.& vi.(.پيرشدن ،پيرنماکردن ،کهنه شدن(شراب)
علوم مهندسى : شکستن جسم با فشارهاى مکرر
قانون ـ فقه : سن
روانشناسى : س ن
ورزش : بالارونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها