معنی و ترجمه کلمه aggregate flow diagram به فارسی aggregate flow diagram یعنی چه

aggregate flow diagram


عمران : نمودار تهيه مصالح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها