معنی و ترجمه کلمه agrobiology به فارسی agrobiology یعنی چه

agrobiology


مطالعه ء مواد غذايى خاک ،زيست شناسى خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها