معنی و ترجمه کلمه aid station به فارسی aid station یعنی چه

aid station


علوم نظامى : پست امدادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها