معنی و ترجمه کلمه aiming post sleeve به فارسی aiming post sleeve یعنی چه

aiming post sleeve


غلاف شاخص
علوم نظامى : روپوش شاخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها