معنی و ترجمه کلمه air cargo به فارسی air cargo یعنی چه

air cargo


بارهاى محمول هوايى
علوم نظامى : بار هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها