معنی و ترجمه کلمه air cool به فارسی air cool یعنی چه

air cool


بوسيله ء هوا سرد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها