معنی و ترجمه کلمه air defense artillery fire unit به فارسی air defense artillery fire unit یعنی چه

air defense artillery fire unit


يکان اتش توپخانه پدافند هوايى
علوم نظامى : سکوى توپخانه پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها