معنی و ترجمه کلمه air furnace به فارسی air furnace یعنی چه

air furnace


کوره يا بوته گازى
علوم مهندسى : کوره هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها