معنی و ترجمه کلمه air medal به فارسی air medal یعنی چه

air medal


علوم نظامى : نشان پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها