معنی و ترجمه کلمه air metering force به فارسی air metering force یعنی چه

air metering force


علوم هوايى : نيروى در کاربوراتور و سيستمهاى تزريق سو سوخت که لوله وانتورى و فشار هوا را مقدار سوخت را کنترل ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها