معنی و ترجمه کلمه air offensive به فارسی air offensive یعنی چه

air offensive


عمليات افندى هوايى
علوم نظامى : افند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها