معنی و ترجمه کلمه air refining process به فارسی air refining process یعنی چه

air refining process


علوم مهندسى : فرايند تصفيه با هوا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها