معنی و ترجمه کلمه air seasoned wood به فارسی air seasoned wood یعنی چه

air seasoned wood


علوم مهندسى : چوب خشک شده توسط هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها