معنی و ترجمه کلمه aircraft vectoring به فارسی aircraft vectoring یعنی چه

aircraft vectoring


کنترل سمتى هواپيما
علوم نظامى : کنترل مسير سمتى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها