معنی و ترجمه کلمه airport به فارسی airport یعنی چه

airport


دريچه هوا،هواکش ،فرودگاه
علوم هوايى : فرودگاه
علوم نظامى : روزنه هوا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها