معنی و ترجمه کلمه airport به فارسی airport یعنی چه

airport


دريچه هوا،هواکش ،فرودگاه
علوم هوايى : فرودگاه
علوم نظامى : روزنه هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها