معنی و ترجمه کلمه alayerof bricks به فارسی alayerof bricks یعنی چه

alayerof bricks


يک رگ اجر،رگه اى از اجر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها