معنی و ترجمه کلمه alienation به فارسی alienation یعنی چه

alienation


ناهمبستگى( در امار)،از خود بيگانگى( اليناسيون)،انتقال مالکيت ،بيگانگى ،بيزارى
روانشناسى : ناهمبستگى
بازرگانى : از خود بيگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها