معنی و ترجمه کلمه all available به فارسی all available یعنی چه

all available


تمام توپخانه موجود
علوم نظامى : کليه توپخانه حاضر به تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها