معنی و ترجمه کلمه allopathist به فارسی allopathist یعنی چه

allopathist


معالج بضد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها