معنی و ترجمه کلمه allotment advice به فارسی allotment advice یعنی چه

allotment advice


علوم نظامى : پيشنهاد تخصيص حقوق يا پرسنل پيشنهاد سهميه بندى حقوق يا پرسنل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها