معنی و ترجمه کلمه almggiver به فارسی almggiver یعنی چه

almggiver


صدقه پخش کن ،مامور خيرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها