معنی و ترجمه کلمه alpaca به فارسی alpaca یعنی چه

alpaca


الپاکا(يکنوع شتر بى کوهان پشم بلند امريکايى)،موى الپاکا،پارچه ء ساخته شده ازپشم الپاکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها