معنی و ترجمه کلمه alternate-response test به فارسی alternate-response test یعنی چه

alternate-response test


روانشناسى : ازمون دو گزينه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها