معنی و ترجمه کلمه amazing به فارسی amazing یعنی چه

amazing


متحير کننده ،شگفت انگيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها