معنی و ترجمه کلمه ambulatory (walking) patient به فارسی ambulatory (walking) patient یعنی چه

ambulatory (walking) patient


علوم نظامى : بيمار سرپايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها