معنی و ترجمه کلمه ameliorate به فارسی ameliorate یعنی چه

ameliorate


بهتر کردن ،اصلاح کردن ،چاره کردن ،بهتر شدن ،بهبودى يافتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها