معنی و ترجمه کلمه ameliorate به فارسی ameliorate یعنی چه

ameliorate


بهتر کردن ،اصلاح کردن ،چاره کردن ،بهتر شدن ،بهبودى يافتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها