معنی و ترجمه کلمه amentia به فارسی amentia یعنی چه

amentia


حالت هذيان ،سفاهت
روانشناسى : نقص عقلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها