معنی و ترجمه کلمه amicably به فارسی amicably یعنی چه

amicably


دوستانه ،به طور مصالحه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها