معنی و ترجمه کلمه amicably به فارسی amicably یعنی چه

amicably


دوستانه ،به طور مصالحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها