معنی و ترجمه کلمه amorphous به فارسی amorphous یعنی چه

amorphous


بيشکل ،غير بلورى ،پوک ،بينظم ،بى شکل ،بى نظم ،بدون تقسيم بندى ،غير متبلور،غير شفاف ،(زيست شناسى )داراى ساختمان غير مشخص
الکترونيک : بيشکل
معمارى : شيشه اى
شيمى : بى ريخت
روانشناسى : بى شکل
زيست شناسى : بى ريخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها