معنی و ترجمه کلمه an odd slipper به فارسی an odd slipper یعنی چه

an odd slipper


يک لنگه کفش سر پايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها