معنی و ترجمه کلمه an odd slipper به فارسی an odd slipper یعنی چه

an odd slipper


يک لنگه کفش سر پايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها