معنی و ترجمه کلمه anaerobe به فارسی anaerobe یعنی چه

anaerobe


موجود غير هوازى
زيست شناسى : بى هوازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها