معنی و ترجمه کلمه analgesics به فارسی analgesics یعنی چه

analgesics


روانشناسى : داروهاى دردزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها