معنی و ترجمه کلمه analgesics به فارسی analgesics یعنی چه

analgesics


روانشناسى : داروهاى دردزا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها