معنی و ترجمه کلمه anarchy به فارسی anarchy یعنی چه

anarchy


بى حکومتى ،بى قانونى ،هرج و مرج ،بى ترتيبى سياسى ،بى نظمى ،اغتشاش ،خودسرى مردم
روانشناسى : بى سامانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها