معنی و ترجمه کلمه anchored به فارسی anchored یعنی چه

anchored


لنگر انداخته ،به چيزى بسته شده تکيه داده شده
عمران : مهارشده
علوم نظامى : متصل به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها