معنی و ترجمه کلمه anemophilous به فارسی anemophilous یعنی چه

anemophilous


(گ.ش ).لقاح شونده در اثر باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها